Yêu cầu chung của nhà ở hiện đại

Nhà ở là một tập hợp không gian dành riêng để phục vụ cho đời sống sinh hoạt của một gia đình, vì vậy phải bảo đảm được trước tiên những chức năng
Cơ bản của gia đình thể hiện trong ngôi nhà ở hiện đại. Nhà ở hay căn hộ phải bảo đảm một sô yêu cầu sau:
1. Tính dộc lập khép kín: bảo đảm sự khai thác sử dụng theo sở thích từng gia đình
Nhà ở là để phục vụ cho từng gia đình và để thuận lợi cho sinh hoạt, phù hợp vổi hoàn cảnh riêng thì mỗi gia đình cần phải bảo đảm được sống trong một căn hộ biệt lập theo nguyên tắc “sông mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ”.
Do điều kiện phát triển của xã hội, của khoa học kỹ thuật nói chung và xây dựng nói riêng, do sự phát triển những quan điểm mới về văn hóa – thẩm mỹ nên yêu cầu đối với nhà ở ngày càng dược nâng cao. Nhà ở trước hết phải đáp ứng được yêu cầu tiện nghi, phù hợp vói điều kiện sông muôn vẻ của con người, bạo đảm từ việc ăn uống sinh hoạt tình cảm đến nghỉ ngơi, giao tiếp, học tập, giải trí, giải phóng phụ nữ và giáo dục tốt con cái… ngoài việc góp phần nâng cao thể lực của con người còn phải góp phần nâng cao trí tuệ, thẩm mỹ… Việc bảo đảm nghỉ ngơi yên tĩnh sau giờ làm việc ở cơ quan, ở nhà máy là một yêu cầu rất quan trọng có ý nghĩa kinh tế – xã hội lốn lao được bảo đảm trước tiên ở tính độc lập khép kín của căn nhà. Một trong những xu hướng thiết kê trên thê giới hiện nay là thiết kê những phòng thỏa mãn nhiều công năng, không gian linh hoạt mềm dẻo. Trong nhà ở, còn phải thỏa mãn một yêu cầu ngày càng cao của cuộc sông văn minh đó là phải bảo đảm được những điều kiện trang bị kỹ thuật tiên tiến, điều kiện hưởng thụ vật chất tinh thần cao, phải có những không gian phụ rộng rãi tiện nghi như : bếp kết hợp ăn, khôi wc, chỗ để đồ đạc (kho, tủ tường), chỗ phơi (sân nắng), lôgia, ban công sâu (vườn treo – pécgôla). Tất cả những tiện nghi trên phải được dành riêng cho từng hộ gia đình.
2. Tính an toàn thuận tiện sinh hoạt và thích nghi đa dạng cho nhiều dạng dôi tượng
Tổ chức không gian nhà ở phải bảo vệ được gia đình và từng thành viên trong gia đình phát triển an toàn, hài hòa, gắn bó được các thành viên vối nhau trong một mối quan hệ thuận hòa. Nhà ở còn phải giải quyết được môì quan hệ giữa điều kiện sôhg với khí hậu bên ngoài: bảo đảm chê độ vệ sinh, chông nắng, chông gió, chiếu sáng, cách âm và chông ẩm… Tóm lại nhà ở trưốc tiên bảo đảm được một chế độ vi khí hậu thích hdp với con người.
Nhà ở còn phải là một ndi trú ẩn. pháo đài riêng của gia đình, tạo cho gia đình không chỉ chông lại những bất lợi của thiên nhiên mà còn chống lại những bất lợi và nguy hiểm của xã hội và nhất là để mọi người có điều kiện được nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Muốn vậy:
• Nhà ở phải đáp ứng được các hoạt động của chức năng gia đình, phân biệt bởi quy mô nhân khẩu, cấu trúc các thế hệ (lứa tuổi), giới tính, nghề nghiệp, chuyên môn và trình độ học vấn của gia chủ, đáp ứng được lâu dài những nhu cầu biến động của chu trình sống gia đình.

Yêu cầu chung của nhà ở hiện đại 1

• Hoạt động chính và phụ đáp ứng các yêu cầu không chỉ về không gian diện tích cần thiết, có mối quan hệ công năng hợp lý, mà cả những tính cách riêng của từng không gian đó. Cụ thể khi thiết kế cần chú ý:
– Các hoạt động chính (ngủ. ăn, tiếp khách, làm việc…) dẫn đến sử dụng tiêu chuẩn diện tích ở sao cho hợp lý.
– Hoạt động phụ: bếp. cất giữ đồ. vệ sinh cá nhân, thư giãn bên cạnh thiên nhiên… liên quan đến diện tích phụ qui định cho thỏa đáng.
• Ngoài ra phải phân khu rõ ràng các hoạt động chung và riêng để tạo được không khí ấm cúng gia đình và phát triển hài hòa cho từng cá nhân thành viên:
– Hoạt động mang tính tập thể: (ăn, tiêp khách, vệ sinh chung …) chung cho toàn gia đình và theo nhóm lứa tuổi, thê hệ, giới tính…
– Hoạt động mang tính cá nhân cần tôn trọng như: ngủ, học tập, nghiên cứu…
• Đáp ứng được mức sống, thị hiếu sở thích, khả năng kinh tế của gia đình, của xã hội đồng thời phù hợp vổi chính sách nhà ở:
– kiến trúc nói chung cũng như nhà ở nói riêng không bao giờ tách khỏi điều kiện kinh tê và đời sông văn hóa, mức sông xã hội. Nhà ở ngày xưa rất đơn giản, thiếu những tiện nghi đời sông cao vì xã hội chưa thể tạo được, nhưng nhà ở của xã hội kinh tê phát triển đã CỈ10 phép dự kiến những điều kiện về diện tích, khôi tích cũng như quy mô sô’ pliòng, các thiết bị tiện nghi đời sông càng ngày càng cao hơn rất nhiều, song song vối sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sửc sản xuất xã hội đã được nâng cao. Vì thê, bất kỳ ở
một thời kỳ phát triển kinh tế nào cũng kèm theo nó có những chính sách về nhà ở để hướng dẫn những kiểu nhà phù hợp vối mức sông và trình độ khoa học kỹ thuật đương thời. Chẳng hạn:
ở các nưổc nghèo, các chung cư đã được thiết kế với tiêu chuẩn diện tích ở 4,5 – 6 m2/ngưòi.
Ở các nước đang phát triển thì tiêu chuẩn này có thể tăng lên 6-8 m2/người (thời kỳ đầu) và 8 – 12 m2/người (thời kỳ sau).

 

Cấu trúc căn hộ này ứng với tiêu chuẩn ở bình quân đầu người khóảng 7m2 và với nhân khẩu trung bình một hộ là 4,5 người, áp dụng cho các chung cư ỏ đô thị phục vụ người nghèo và người có lợi tức trung bình, về diện tích phụ có thể từ 12,5m2 đến 16m2 tùy quy mô diện tích ở (không kể diện tích ban công, lôgia).
Ở các nước kinh tê phát triển cao hiện nay, các chung cư được thiết kế với tiêu chuẩn 12 – 15 m2/ngưòi.
– Trong kiến trúc nhà ở hiện nay, ngoài các kiến trúc sư và các kỹ sư tham gia thiết kế ra. còn có một lực lượng đông đảo các nhà chuyên môn về kinh tế, y học và xã hội học đóng góp vào lĩnh vực này. Nội dung nghiên cứu cùa họ là những vấn đề kinh tế nhà ở; quan hệ giữa kiến trúc và sức khỏe, tâm lý; cò thể con người và vấn đề kích cỡ thiết bị; phân bố nhân khẩu, dân cư, và mô hình tổ chức môi trường ở quan hệ tương hỗ giữa con người vối nhau và con người vối thiên nhiên và xã hội. Ngoài vấn đề nghiên cứu mặt bằng linh hoạt với một diện tích nhất định có chú ý biến đổi không gian khi lứa tuổi trong gia đình thay đổi, cũng cần nghiên cứu về thành phần nhân khẩu, cơ cấu hộ gia đình… là những yếu tô’ quan trọng
tác động đến việc thiết kế, xây dựng nhà ở có được mọi người lía thích và tiếp nhận không (tham khảo bảng tiêu chuẩn)?
– Khi thiết kê còn cần tìm hiểu nghề nghiệp cụ thể của người sử dụng tương lai mà tạo cán hộ có những nội dung phù hợp vâi các đối tượng sử dụng khác nhau. Phong cách lối sống trong nhà phải được xử lý đúng đắn, hợp lý, hài hòa,chú ý đầy đủ các mặt tỷ lệ hộ phòng, thông gió và chiếu sáng, kiểu cách đồ gỗ, chất lượng trang trí và biết kết hợp giữa kiến trúc và thiên nhiên, lợi dụng tầm nhìn đẹp.
3. Thỏa mãn đóng thời yêu cẩu vật chất và tinh thần
Căn nhà ở là một tập hợp các không gian kiến trúc nhằm thỏa mãn các nhu cầu sinh hoạt, ăn ở cho một gia đình. Việc tạo nên không gian kiến trúc này xuất phát từ việc thỏa mãn các yêu cầu cơ bản do chức năng gia đình lập ra.
Chức năng của gia đình thường cần các không gian sinh hoạt thể hiện rõ hai mặt tính chất sau:
• Bảo đảm các nhu cầu vật chất cụ thể (m2, m3) của gia đĩnh và các thành viên thể hiện ở chỗ: các thành viên của gia đình phải có những diện tích và không gian hợp lý cho hoạt động vật chất cũng như tinh thần để có thể bảo vệ được sức khỏe, tái tạo được sức lao động và phát triển đầy đủ về tinh thần và trí tuệ… Nhóm thành viên và gia đình cũng cần được dự kiến những không gian diện tích thích hợp clio sinh hoạt tập thể để củng cô’ quan hệ gia đình, truyền thông văn hóa.

• Bảo đảm nhu cầu tinh thần: mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong gia đình đều có những nhu cầu sinh hoạt biệt lập theo sỏ thích rất cần thiết cho cuộc sông hài hòa và cân bằng tâm sinh lý. Ngoài những nhu cầu có thể sinh hoạt chung với các thành viên khác, mỗi cá nhân cần có một không gian tách biệt và độc lập nhằm đáp ứng những nhu cầu riêng tư (suy tư, mở rộng kiến thức, thư giãn …). Do vậy. trong các căn hộ nói chung thường cần có những không gian không chỉ đủ rộng mà còn được phân khu, liỢp nhóm hợp lý nhằm đáp ứng những nhu cầu trên.

Yêu cầu chung của nhà ở hiện đại 1