Nhà ở thời kỳ tư bản chủ nghĩa

Khi chủ nghĩa tư bản bắt đầu phát triển, cũng như ở giai đoạn tư bản độc quyền lũng đoạn thì trong lĩnh vực kiến trúc, nhà ở luôn là một vấn đề xã hội đáng được quan tâm hơn bao giờ.

Xã hội tư bản với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất, vối sự xuất hiện của nền kinh tê hàng hóa, các đô thị phong kiến đã không còn là các trung tâm chính trị, hành chính đơn thuần mà còn là trung tâm sản xuất hàng hóa. Xã hội xuất hiện những tầng lổp mới như nhà tư bản sản xuất, các thương nhân, nhà khoa học, các tầng lớp nông dân phá sản đã biến thành công nhân phục vụ trên các công trưòng, nhà máy tư bản. Chính vì thê mà nhà ở cũng đã xuất hiện những dạng nhà mới như các biệt thự sang trọng thành phô’ cho các tầng lớp tư bản và thương nhân, các nhà cho thuê kiểu ký túc cho các tầng lớp công nhân và nông dân rời bỏ nông thôn ra thành phô’, các kiểu nhà ở liên kế và chung cư cho các tầng lớp trung gian, các thị dân, các trí thức, người buôn bán nhỏ tự do. Nội dung nhà ở tầng lớp trên đã có những biến đổi quan trọng, có phân khu chức năng rõ rệt, có nhiều buồng phòng biệt lập cho từng thành viên, tạo điều kiện cho chủ nghĩa cá nhân phát triển. Thành viên đxídc sông trong những không gian biệt lập để phát triển cá tính,xây dựng tâm hồn. Các tiện nghi mới do tiến bộ của khoa học kỹ thuật mang lại đã nhanh chóng được trang bị cho những không gian ở tạo điều kiện nâng cao chất lượng sống trong ngôi nhà ở biệt thự. Ví dụ: quạt gió cơ kín, hệ thông sưởi ấm nhân tạo cải tạo vi khí hậu, ánh sáng điện thay cho ánh sáng nến, đun nấu củi than được thay bằng bếp điện, bếp gas… Các tiện nghi về giaọ.tiếp, giải trí như: điện thoại, radio, vô tuyến cũng nhanh chóng thâm nhập vào đòi sông gia đình.

kiến trúc nhà ở giai đoạn này được nhìn nhận dưới góc độ cụ thể hơn của kinh tế thị trường đã trở thành một thứ hàng hóa có giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, cần đến một sô’ cải cách về phương pháp thiết kê’ cũng như phương pháp sản xuất để mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Chính vì vậy vấn đề thích dụng và vấn đề mỹ quan và thị hiếu nhà ở đã được đặt ra.

Ở các nước phương Tây, từ sau chiến tranh thế giới thứ II đã có những tìm tòi trong lĩnh vực “nhà ỏ xã hội”. Những thành công này một phần do những cô’ gắng của một số kiến trúc sư có lương tâm nghề nghiệp, mà nhiều người xuất thân từ những trào lưu kiến trúc tiến bộ nên đã xuất hiện chủ nghĩa công năng. Nhiều kiến trúc sư bậc thầy và tài năng đã đóng góp sáng kiến và trí tuệ của minh cho lĩnh vực nhà ỏ chung cư, đặc biệt là nhà ở xã hội (h.I.1.7, h.1.1.8).
Đáng chú ý là tòa nhà ở Marseille một tác phẩm có tầm cd di sản văn hóa thê kỷ của kiến trúc sư nổi tiếng Le Corbusier. Công trình này là sự kêt tinh một phần những tư tưởng duy lý của chủ nghĩa công năng và tính nhân văn mà ông coi là một xuất phát điểm cần coi trọng, đó là vai trò xã hội của kiến trúc (h.1.1.15).