Nhà chọc trời – lý thuyết thiết kế đô thị theo chiều đứng ở châu Á

Ngày nay, trên khắp thế giới dưới áp lực của việc tăng giá đất, dân số đô thị tăng nhanh, sự hòa nhập nền kinh tế quốc gia, địa phương vào nền kinh tế thê giới đã dẫn đến việc xây dựng nhà cao tầng trở thành một thực tế không thể tránh được. Vấn đề cần quan tâm ỏ đây là khi thiết kế phải có sự xem xét chặt chẽ về vị trí, quy hoạch, chiều cao. Tất nhiên người ta thường ủng hộ khuynh hướng xây dựng những khu trung tâm vối những công trình thấp và vừa thay vì nhà cao tầng vào khu trung tâm cũ, nhưng trong hầu hết các trường hợp các quốc gia thường không đủ khả năng tài chính cho việc này. Hơn nữa việc ròi trung tâm cho việc đầu tư nâng cấp các cơ sở hạ tầng hiện hữu là lãng phí tài nguyên.
ủy ban nhà cao tầng và nhà ở đô thị xem những công trình cao hơn 10 tầng là nhà ở cao tầng. Do kích thưốc nhà ỏ cao tầng đòi hỏi đặc biệt cho việc hoạt động của các hệ thông kết cấu, cơ khí, điện nưóc. Tất cả các yếu tố này làm cho nhà ở cao tầng trở nên một dạng khác vối những công trình thông thường khác. Vì thế khi thiết kê’ phải tiến hành rất cẩn thận ngay từ những bưốc đầu vì nếu để sai sót thì việc tiến hành điều chỉnh sẽ khó khăn hơn nhiều so với những công trình có độ cao thấp hay trung bình.
Có hai yếu tô trong việc thiết kê được đê nghị xem xét ở đây:
» Một là không gian của nhà cao tầng được sử dụng bởi rất nhiều người với nhiều xnục đích chức năng khác nhau, cần được xem giống như trong một thành phố (chỉ khác nó phát triển theo chiều cao).
• Hai là sự đáp ứng của nó vối môi trường, khí hậu nơi nó được xây dựng cần đạt mức như là một thiết kế có hiệu quả để nâng cao chất lượng sống cho căn hộ và hạ giá thành công trình.
Ta cần nhận thức rõ thêm, hai vấn đê cần lưu ý để đạt được các mong muốn trên:
• Hãy còn thiếu những tiêu chuẩn thiết kế thỏa đáng: nhà cao tầng xuất hiện ỏ Chicago – Mỹ vào thập niên 1890 và sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giói. Từ đó đến nay thiết kê nhà ở cao tầng cả kiến trúc lẫn kết cấu đều có những tiến bộ đáng kể (số tầng cao ngày một nhiều hơn, có những cải thiện to lón ở môi trường bên trong công trình như hệ thông điện và điện lạnh tốt hơn). Tuy nhiên so vối mặt kỹ thuật, thiết kế nhà ở cao tầng chưa có được những nguyên tắc cơ bản định hướng cho việc thiết kế nhà ở cao tầng đạt mức cần thiết tương ứng với trình độ khoa học kỹ thuật.
• Nhà ỏ cao tầng cần được xem như một thành phố nhỏ theo chiều đứng: nhà ở cao tầng không nện chỉ được xem đơn giản là một loạt những cái khay bêtông chồng lên nhau, nơi mà người sử dụng phải trải qua phần lổn thời gian trong ngày của họ trong một môi trường nhân tạo không hề thay đổi, không có được niềm vui thưởng thức thiên nhiên bên ngoài cũng như sự thay đổi thòi khắc và mùa trong năm. Trong các thành phố bình thường người dân đô thị luôn được tạo thoải mái bằng những không gian dàn trải mở, vối công viên, những hoạt động văn hóa và dịch vụ. Nhà ở cao tầng cũng là một thành phô thu nhỏ nên cần được quan tâm ở cả hai mặt môi trường, không gian hoạt động và yếu tô’ đặc thù của nó là phát triển theo chiều đứng để có tiện nghi đời sông tương đương như thành phố dàn trải theo chiều ngang.