Nghề kiến trúc và nội dung đào tạo kiến trúc sư

kiến trúc sư ngày nay đã trở thành một nghề chuyên sâu được đào tạo trong hai hệ thống trường:
– Các trường Cao đẳng nghệ thuật tạo hình và các Viện nghiên cứu nghệ thuật.
– c ác trường đại học tổng hợp kỹ thuật công nghệ hay các đại học bách khoa về xây dựng.
Dù ở hệ thống trường nào nội dung đào tạo kiến trúc sư thường gồm ba lĩnh vực kiến thức:
+ Kiến thức cơ bản bảo đám cho sinh viên một tầm hiểu biết khoa học cơ bản cao và rộng để có thể đủ sức đi sâu vào các lĩnh vực kỹ thuật cơ sở và chuyên môn sáng tạo kiến trúc, gồm các môn: toán, vật lý, tin học, triết học, văn hóa học, luật học, ngoại ngữ, v.v…
+ Kiến thức cơ sở chuyên môn: nhăm cung cấp cho sinh viên những điều kiện cần thiết để đi sâu vào chuyên môn sáng tác kiến trúc, thường gồm các môn: vật liệu xây dựng, vật lý công trình (nhiệt, ẩm, âm, ánh sáng), cơ học xây dựng, trắc địa, kỹ thuật sinh thái môi trường kèm theo các môn cơ sở nghệ thuật như vẽ mỹ thuật và điêu khắc, thiết kế và trang trí nội ngoại thất, cấu tạo nhà cửa và trang thiết bị trong nhà, lịch sử nghệ thuật và kiến trúc, mỹ học, xã hội học và địa lý đô thị.
+ Các môn chuyên môn như vẽ và thể hiện kiến trúc, kiến trúc nhập môn, lý thuyết sáng tác và tổ hợp kiến trúc, kiến trúc nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp và nông nghiệp, kết cấu công trình, kỹ thuật thi công, an toàn lao động, quy hoạch đô thị, kỹ thuật tổ chức giao thông, cấp thoát nước trong nhà và san nền, cấp thoát nước đô thị, kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản văn hóa – kiến trúc v.v… và một số chuyên để tự chọn.
Thời gian đào tạo thường từ 4 nãm rưõi đến 5 năm chia làm hai giai đoạn (cơ sở trong hai năm, chuyên môn hai nãm rưỡi đến ba năm). Các môn học chuyên môn của ngành kiến trúc thường được phân bố sớm hơn so với các ngành kv sư khác, được song song học cùng các môn khoa học cơ bản từ năm đầu tiên để rèn luyện tay nghề cho các sinh viên học những nghề cần có nãng khiếu chút ít. Sinh viên kiến trúc bên cạnh những giờ lên lớp, l.oc lý thuyết cần rất nhiều thời gian để làm đồ án, từ các phân tích sáng tạo đơn giản, nhỏ cho đến các công trình ngày càng lớn và phức tạp, về môn kiến trúc cũng như các môn kỹ thuật khác có liên quan. Vì thế cách dạy và học tốt nhất của các khoa hay trường kiến trúc thường là có làm đồ án, đi thực tập theo xưởng và theo kiểu truyền nghề, có nghe giảng lý thuyết, làm tiểu luận theo nhóm nhỏ và hội thảo trong tổ dưới sự hướng dẫn của thày. Riêng số đồ án kiến trúc trong quá trình đào tạo 5 năm không ít hơn 12 và kết thúc bàng một đổ án tốt nghiệp làm trong vòng 5-6 tháng. Ngành kiến trúc thường không

chia nhỏ chuyên ngành ngay từ đầu mà đào tạo theo dạng kiến trúc sư đa năng với kiến thức rộng, và chỉ đi vào lĩnh vực hẹp, sâu (công trình dân dụng, công nghiệp hay quy hoạch đô thị, nghiên cứu khoa học…) thông qua việc tham dự các môn khoa học tự chọn (ngoài các môn bắt buộc) và chọn đề tài làm luận vãn khoa học hay đồ án tốt nghiệp. Chỉ mấy năm gần đây mới chia ra 2 ngành – kiến trúc sư công trình và kiến trúc sư quy hoạch. Trong quá trình đào tạo họ rất cần những buổi sinh hoạt ngoài xã hội như tham quan, khảo sát, vẽ ghi, thực tập nghề…, thực hiện phương châm đào tạo lý thuyết kết hợp thực hành, đào tạo theo kiểu nhà trường không tách với cuộc sống và nhiệm vụ chính trị.