Kiến trúc là sự tổng hợp của khoa học kỹ thuật và nghệ thuật

Một công trình kiến trúc được xây dựng lên, được công nhận là có giá trị, là hoàn hảo, trước hết nó phải đáp ứng được yêu cầu sử dụng của con người, tiếp đến là phải ứng dụng được tốt các tiến bộ của khoa học – kỹ thuật, sau cùng phải đạt được yêu cầu thẩm mỹ của số đông người. Để thực hiện được một tác phẩm kiến trúc trọn vẹn, phải trải qua ít nhất hai giai đoạn: thiết kế kiến trúc tức lập hồ sơ thiết kế và thi công xây dựng, lắp

đặt trang thiết bị kỹ thuật và hoàn thiện công trình, tức thực hiện việc biến ý đồ kiến trúc từ bản vẽ thành hiện thực ở ngoài đời.
Trong giai đoạn thiết kế kiến trúc công trình, người ta đã phải huy động kiến thức trí tuệ thuộc nhiều chuyên ngành kỹ thuật khoa học như của kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu, hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kỹ sư điện, nước, nhà vật lý xây dựng, chuyên gia môi trường, kỹ sư kinh tế xây dựng… Các cán bộ nghiên cứu thiết kế này phải phối hợp chặt chẽ với nhau dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư chủ trì để lập được đồ án vừa tốt nhất về công năng sử dụng, về kết cấu bền vững, về tính hợp lý kinh tế vừa thoả mãn yêu cầu thẩm mỹ. Đây thực sự là một quá trình tổng hợp kiến thức trí tuệ của nhiều bộ môn khoa học kỹ thuật và Nghệ thuật.
Ở giai đoạn thi công (xây dựng công trình dựa theo hồ sơ thiết kế) thì ngoài việc huy động trí tuệ của các kỹ sư chỉ đạo thi công, kỹ nâng lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật, còn phải huy động nhiều sức lao động, phương tiện kỹ thuật thi công và vật liệu xây dựng tức là những thành tựu khoa học kỹ thuật. Không những người ta phải thực hiện đúng phương án kỹ thuật, đảm bảo các chỉ tiêu và hiệu quả kinh tế – xã hội, mà còn phải bảo đảm cái đẹp từ tổng thể đến từng chi tiết của sự hoàn thiện Công trình kiến trúc thông qua tay nghề và óc thẩm mỹ của kỹ sư và công nhân xây dựng. Đó cũng là quá trình tổng hợp khoa học kỹ thuật và nghệ thuật.
Ngày nay, với sự phát triển ngày càng cao của nhu cầu cuộc sống con người, của sự tiến bộ rất nhanh của khoa học – kỹ thuật, con người càng đòi hỏi cao về tiện nghi sinh hoạt và nhu cầu thẩm mỹ. Do đó, những người thiết kế và xây dựng phải tự mình không ngừng trang bị kiến thức khoa học – kỹ thuật và nghệ thuật mới có thể phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ với nhau, để thực hiện tính mỹ thuật và điều kiện kinh tế kỹ thuật từ khâu thiết kế đến hoàn thành xây dựng công trình một cách hoàn hảo.
Tóm lại, khoa học – kỹ thuật, điều kiện vật chất vừa là phương pháp luận vừa là phương tiện để thực hiện mục đích của kiến trúc, thoả mãn yêu cầu thích dụng và thẩm mỹ của con người. Quá trình tạo thành công trình kiến trúc là quá trình sản sinh ra của cải vật chất, đồng thời cũng là sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật trên cơ sở tổng hợp khoa học kỹ thuật và nghệ thuật.
Công trinh kiến trúc vốn là kết quả của sự tổng hợp giữa khoa học – kỹ thuật xây dựng và nghệ thuật kiến trúc như thế, nên đòi hỏi người kiến trúc sư một phương pháp làm việc vừa của nhà khoa học, nhà kỹ thuật vừa của nghệ sĩ, nghĩa là vừa cần thực sự cầu thị khoa học vừa có bản lĩnh, có cá tính, có khả năng khám phá, sáng tạo hình tượng đẹp.