Kiến trúc các kiểu chung cư cao tầng (P3)

Kiểu nhà tấm (barre)
Kiểu nhà này cũng được áp dụng nhiều cho các khu chung cư cao tầng cũng giống như là chung cư nhiều tầng kiểu hành lang giữa và hành lang bên. Đe tăng bề dày của ngôi nhà bảo đảm yêu cầu kinh tê người ta thường làm hành lang giữa kiểu thông tầng (2-3 tầng một hành lang). Căn hộ có thể tiếp cận với thiên nhiên từ hai hướng, có điều kiện tổ chức thông gió xuyên phòng. Các loại nhà hành lang giữa còn thường được chiếu sáng bằng các giếng trời tạo điều kiện thông thoáng cho nhiều căn hộ bô’ trí xung quanh hành lang (h.I.5.10).
Chung cư cao tầng kiểu hành lang giữa
Trong nhà cao tầng hành lang giữa, các căn hộ đặt dọc theo hai bên hành lang, nhà có thể. có một, hai hay nhiều khối cầu thang (mỗi khô’i có thang bộ và cụm thang máy) chiểu rộng hành lang từ 1,4 đến l,6m.
a. ưu điểm khuyết điểm
• Giá thành xây dựng tương đôi rẻ do bô’ trí dược nhiều hộ trong một tầng; ít toil cầu thang, thang máy; có thể tăng chiền dàv ! ‘■’ v’ 1 cấu đơn giản dễ thi công.
• Hưóng nhà không tốt đối vói một trong hai dãy nhà và khả năng thông gió trực tiếp kém, các hộ ảnh hưởng lẫn nhau về mật cá<“h ly cũng như cách ồn do hành lang dài và sử dụng chung.
• Để lấy ánh sáng cho hành lang giữa, người ta thường tổ chức những phòng trông hay sân trong gọi là túi ánh sáng. Cứ mỗi đoạn 20 – 30m theo chiều dài nhà lại để một túi ánh sáng (h.I.5.10).
h. Giải pháp mặt bằng chung cư kiểu hành lang giữa
Nhìn một cách tổng quát, ta thấy nhà cao tầng hành lang giữa vì lý do tiết kiệm diện tích giao thông thường có các dạng chính sau đây:
• Nhà ở hành lang giữa phục vụ từng tầng có hình dáng mặt bằng đơn giản – hình chữ nhật. Loại này hình dáng mặt bằng cũng như kết cấu đơn giản, cầu thang đặt trong khôi nhà hoặc đặt ở hai đầu hành lang (hai đầu hồi nhà) (h. 1.6.10).
• Hành lang giữa phục vụ từng cặp hai tầng (cách tầng) hoặc ba tầng (cách hai tầng) (li.L5.16).
• Nhà ở hành lang giữa hình thành bởi phần nối giữa hai hình chữ nhật xếp lệch tầng nhau. Loại nhà này hĩnh thức kiến trúc bớt đơn điệu hơn, cầu thang được đặt vào phần nối của hai khôi ở (li.L5.16, h.I.5.19).
• Nhà hành lang giữa mặt bằng có hình dáng tự do: một trong những loại nhà thường thấy nhất của loại này là mặt bằng hình sao ba cánh (mỗi cánh là một khối hình chữ nhật có hành lang giữa), khôi cầu thang được đặt giữa ba cánh đó. Loại nhà này không thích hợp với điều kiện khí hậu những nưốc nhiệt đối (h.I.5.9).
c. Các căn hộ trong nhà ở hành lang giữa
Đối vối nhà ở hành lang giữa thiết kế các căn hộ nhiều phòng không lợi mà chỉ nên bô trí căn hộ ít phòng, phổ biến nhất là căn một phòng, phòng rưỡi và căn hai phòng, chỉ trong một số ít trường hợp mối thiết kế căn ba phòng. Muốn có căn hộ lốn phải dùng hộ thông tầng hay lệch tầng.
• Căn một phòng: (giải pháp giông như nhà nhiều tầng) (h.I.5.9).
Căn một phòng thường có hai sơ đồ tổ chức san đây: từ hành lang của khu nhà vào trong căn hộ phải qua tiền phòng rồi từ đó đi vào phòng ở và phòng vệ sinh. Từ phòng ở (thường là không gian vạn năng) vừa làm sinh hoạt chung vừa để ngủ có thể đi vào bêp. Một cách khác ta có thể tổ chức gần giống như loại thứ nhất, chỉ khác khu bêp có cửa riêng được mở trực tiếp ra tiền phòng.
• Căn hai phòng (cũng tương tự ở nhà nhiều tầng)
Sơ đồ tổ chức thường thấy như sau
1. Khu phụ ở ngay sát hành lang, làm khu đệm cách ly (h.I.5.9).
2. Kliu phụ ồ phía sau các phòng ở chính (h.I.5.11).
3. Khu phụ ở phía sròn các phòng ỏ chính (h.I.5.6).
• Đối với căn hộ trCn ba phòng thì dùng hộ thông tầng. Các phòng chính thuộc “khu ngày” của căn nhà (thường là các phòng sau đây: tiền phòng ohòng vệ sinh cho khách bên cạnh tiền phòng, phòng bếp, •’■hóng sinh hoạt chung của gia đinh) ở ngay tầng hành lang, còn các phòng ngủ, kho và wc, thuộc “khu đêm” được đặt ở tầng trên hay tầng dưới, thông qua cầu thang nội bộ của căn nhà (có thể ở tiền phòng hay ở phòng sinh hoạt chung) (h.I.5.14, h.I.5.16).