Hệ thống không gian nội thất của nhà công cộng

Bất kỳ một nhà công cộng nào cũng có một hệ thốhg không gian tạo nên các loại phòng ốc sau:

1. Nhóm các phòng chính
Đó là các loại không gian,diện tích chủ yếu của nhà công cộng có vai trò quyết, định nội dung công năng, đặc điểm kiến trúc và tính chất khai thác sử dụng của công trình. Thuộc nhóm này có hai loại:

– Các phòng quần chúng sử dụng: là những phòng có không gian lớn, sức chứa N > 300 người với diện tích sử dụng là hàng trâm, hàng nghìn mét vuông. Đó là các hội trường, giảng đường lốn trong cơ quan, trường học; phòng khán giả trong rạp chiếu bóng, nhà hát, câu lạc bộ-, các gian thế thao, phòng huấn luyện vũ đạo, thê hình, sân vận động và bể bơi có mái che, nhà thi đấUí các gian triển lãm, bảo tàng…
– Các phòng làm việc: là các phòng có thể khai thác sử dụng cho một tập thể nhỏ các đối tượng, phục vụ theo một hoạt động công năng nhất định, cần tạo được một độ cách ly tương đôì để bảo đảm các tiện nghi sinh hoạt cần thiết. Các phòng làm việc có thể là các văn phòng trong cơ quan hành chính: các lớp học trong trường học; các giảng đường, phòng thí nghiệm trong trường đại học; các phòng bệnh nhân, phòng điểu trị trong bệnh viện… Thông thường trong một phòng có thể sinh hoạt vài chục ngưòi đồng thời,với diện tích phòng trung bình từ 30 đến 80m2và chiều cao không quá 4m…

2. Nhóm các phòng phụ

Đó là những phòng nhằm để thỏa mãn các chức năng thứ yếu và để phục vụ hoạt động phụ trợ của ngôi nhà, bao gồm các phòng phụ,hỗ trợ cho các phòng chính, không có tính chất quyết định đôi với đặc thù công năng sử dụng và hĩnh thức kiến trúc. Hệ thống các phòng phụ có thể lấy ví dụ như sân khấu trong nhà hát, khu vận động viên trong nhà thi đấu (thay áo, tắm rửa, khởi động), phòng cho huấn luyện viên, nhà báo, trọng tài , kỹ thuật viên điều khiển hệ thống truyền hình trong sân vận động…

3. Nhóm các diện tích, không gian phục vụ giao thông ngang và đúng
Ví dụ: các hành lang, cầu thang bộ. các đường dôc thoải, các thang điện hàng hóa và hành khách, các băng tải, hệ bậc di chuyển, hành lang di động, các không gian giải lao, hành lang nghỉ, phòng bách bộ, hành lang giải tỏa người khi có sự cố nguy hiểm…