Điều thực sự phân biệt giữa sự tin tưởng và việc mất niềm tin vào các mối quan hệ đó là khả năng tạo ra

tưởng nhà sản xuất có xu hướng trung thành với nhà sản xuất,chung cư five star  và ít có khả năng tìm kiếm những nguồn cung cấp thay thế khác, dẫn đến doanh số nhà sản xuất gia tăng đáng kể. Họ cũng phát hiện ra rằng niềm tin gia tăng sự bao dung, và điều này cũng đồng nhất với khái niệm vùng chấp nhận (zone of tolereance) được trình bày trong chương trước. Nirmalya Kumar viết:

Điều thực sự phân biệt giữa sự tin tưởng và việc mất niềm tin vào các mối quan hệ đó là khả năng tạo ra “bước tiến niềm tin” của các bên liên quan: Họ tin rằng mỗi người nên quan tâm đến lợi ích của người khác và rằng họ sẽ không bao giờ hành xử khi chưa cân nhắc trước ảnh hưởng hành vi của mình đến người khác.136 hồ tùng mậu Niềm tin tạo ra thiện chí giúp duy trì các mối quan hệ khi gặp khó khăn hay trong khi một bên có hành vi mà đối tác cho là hành vi phá hoại.

 

dkkd_RLGW

Điều thực sự phân biệt giữa sự tin tưởng và việc mất niềm tin vào các mối quan hệ đó là khả năng tạo ra

Dyer and Chu đã khám phá những lý luận kinh tế học của niềm tin trong một nghiên cứu về 8 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cùng với 435 nhà cung cấp.hh2 dương nội Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về mức độ tin tưởng của các nhà cung cấp đối với nhà sản xuất và tính toán chi phí do việc mất niềm tin gây ra. Những phát hiện của họ chỉ ra rằng đối với cả 3 quốc gia trên, mức độ tin tưởng càng cao thì chi phí càng giảm đi đáng kể cho cả nhà cung cấp lẫn nhà sản xuất. Tại Mỹ, nơi các mối quan hệ nhìn chung thể hiện mức độ tin tưởng khiêm tốn nhất – nhà sản xuất với mức độ tin cậy thấp nhất chỉ dành một nửa thời gian để giao lưu trực tiếp với nhà cung cấp thông qua các hoạt động không tạo ra giá trị như thảo luận giá thành hay hợp đồng