Đánh giá quan niệm thiết kế theo đặc trưng khí hậu (Malaysia) (P1)

Những người thiết kế và xây dựng nhà ở cao tầng cần sử dụng những yếu tố khí hậu địa phương làm cho công trình mang những nét đặc trưng riêng của địa phương, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và không tạo ra những cái hộp kín vô hồn có thể đặt bất kỳ nơi nào trên toàn thê giới.
Trong việc thiết kế nhà ở cao tầng từ trưóc tới nay để xây dựng đạt hiệu quả kinh tế nó phải có diện tích bên trong lốn nhất cho mỗi tầng, diện tích xây dựng lớn nhất trên diện tích khu đất. Những yếu tố sau đây được xem như tiêu chuẩn đánh giá tính hiệu quả của nhà cao tầng:
« Chiểu dài tường bao ngoài nhỏ nhất.
• Các cấu kiện chịu lực đứng có kích thước nhỏ nhất.
• Các cấu kiện chịu lực ngang có chiều dày nhỏ nhất.
• Lõi phục vụ (thang máy, vệ sinh…) có diện tích nhỏ nhất.
• Chiều cao mỗi tầng nhỏ nhất.
Những tiêu chuẩn trên liên quan tối việc giảm giá thành xây dựng. Khi hiệu quả kinh tế được xem trọng quá mức so với tính thẩm mỹ, tính nhân văn thì tính thẩm mỹ – chất thơ của kiến trúc sẽ bị xâm hại không tránh khỏi và công trình chỉ còn là cái vỏ bao che xấu xí không một chút nghệ thuật. Ngược lại nhà ở cao tầng thiết kế theo đặc trưng khí hậu thường bị cho là làm tăng giá thành xây dựng, chúng ta cần đánh giá lại hiệu quả tổng hdp của quan điểm này, tất nhiêu phải kể đến cả hiệu quả về mặt thẩm mỹ.
Người ta thường cho rằng việc xây dựng bất kỳ một ngôi nhà cao tầng mói nào cũng làm tăng nhiệt độ của địa phương trong khi điều này chỉ đúng trong trường hợp nhà được xây dựng như kiểu bình thường. Nhà cao tầng thiết kê theo đặc trưng khí hậu sử dụng ít năng lượng do đó giảm được hơi nóng thải vào môi trường, hơn nữa khuynh hướng thiết kế này gia tăng việc trồng cây xanh trong công trình nên góp phần làm giảm nhiệt độ ở địa phương. Việc thiết kế nhà cao tầng theo quan điểm này có thể giảm 40% chi phí sử dụng năng lượng trong quá trình hoạt động của ngôi nhà, bởi vì phần lớn chi phí là nằm trong quá trình khai thác sử dụng. Đây là lương tiết kiệm đáng kể ngoài tác dụng tốt đối với cải tạo vi khí hậu còn tạo cân bằng sinh thái, mặc dù 11Ó có làm tăng vốn đầu tư xây dựng ban đầu. Một lý do có thể kể đến là ảnh hưỏng của giải pháp đến người sử dụng, công trình sẽ cho hiệu quả thẩm mỹ tốt hơn đồng thời cho họ cảm nhận được sự biến động môi trường khí hậu bên ngoài, thay vì phải trải qua những giờ làm việc dài trong môi trường nhân tạo, từ năm này qua năm khác.
Cuối cùng và cũng là lý do chính đáng nhất, nhìn từ góc độ lịch sử loài người và lịch sử xây dựng nơi cư trú, khí hậu là yếu tố ít biến động nhất, là một trong những thành tố cấu trúc địa lý – nhân văn trong khi những yếu tố khác như những điều kiện kinh tê xã hội, chính trị lại thường xuyên thay đổi. Lịch sử chỉ ra rằng kiến trúc của nơi cư trú, theo kinh nghiệm và trí tưởng tượng ngày một tăng của loài người, đã tạo ra được rất nhiều dạng thông minh để
đáp ứng với nhiều loại khí hậu. Tổ tiên loài ngưòi đã nhận thức được rằng thích ứng vổi loại khí hậu khu vực là một nguyên tắc quan trọng của kiến trúc mà các thế hệ sau thường không thể không kế thừa.