Đặc điểm kiến trúc các loại chung cư nhiều tầng (P2)

Các kiểu phần đoạn chính
Để nắm được tính chất của đơn nguyên không những cần nhận biết các loại đơn nguyên đầu hồi, giữa, góc, chuyển hướng … mà còn nên đặt tên cho căn hộ bằng cách gọi sô’ phòng ỏ trong các căn hộ đó, sau đó tổng hợp trên các căn hộ trong đơn nguyên thành ký hiệu của các đơn nguyên (tiêu chuẩn Liên Xô cũ).
Ví dụ: Ký hiệu đơn nguyên 2-3-3 có nghĩa là đơn nguyên có ba căn hộ gồm hai căn ba phòng và một căn hai phòng y.v…
a. Đơn nguyên hai căn hộ (h.I.5.6)
Mặt bằng của đơn nguyên hai căn hộ có thể đối xứng qua cầu thang khi hai căn hộ có thành phần giống nhau. Vói trường hợp sô’ phòng khác nhau, mặt bằng sẽ không còn đôi xứng qua cầu thang.
Loại nhà đơn nguyền hai căn hộ có tiêu chuẩn tương đối cao, chất lượng sử dụng tốt vì bảo đảm yên tĩnh, cách ly cao vì một cầu thang chỉ sử dụng cho hai căn hộ, có thể hoàn toàn bô trí các phòng phụ (bếp và khối vệ sinh) về cuối hưống gió, bảo đảm về điều kiện thông thoáng tốt cho các phòng, nên thích hợp vổi xứ nóng.
Bên cạnh ưu điểm là các căn hộ trong đơn nguyên đều có hai hướng tiếp xúc vối thiên nhiên, bảo đảm thông gió xuyên phòng và chiếu sáng tốt, loại nhà này có nhược điểm là giá thành cao do một cầu thang chỉ phục vụ cho hai căn hộ với một diện tích ở hạn chế. Do đó, với loại đơn nguyên hai căn hộ thì thưòng thiết kế vối số phòng ở của hộ lốn, cụ thể là nhà có từ ba, bôn đến năm phòng mối kinh tế.
b. Đơn nguyên ba cãn hộ (h.l.5.6)
Loại đơn nguyên ba căn hộ cũng có mặt bằng đối xứng hoặc không đối xứng, trong hai loại đơn nguyên này có hai căn hộ mỏ ra hai hưống còn một căn hộ chỉ có một hưống vì mặt bên kia của căn hộ này bị hạn chế thông thoáng bỏi cầu thang và hộ khác.
Vối hai loại căn hộ trên, cầu thang thường đặt ngang nhà, ăn sâu vào chiều dày nhà nên thông gió ít nhiều bị ảnh hưồng (mỗi căn chỉ có một phòng có hướng gió tốt). Để khắc phục nhược điểm này, loại nhà ba căn hộ có thể thiết kế cầu thang một vế đặt dọc. Như vậy, kết cấu nhà có phức tạp hơn nhưng điều kiện thông gió và vệ sinh tốt hơn.
Loại đơn nguyên ba căn hộ kinh tê hơn loại đơn nguyên hai căn hộ vì một cầu thang phục vụ cho số hộ lớn hơn. ở Việt Nam nên thiết kế sao cho cả o căn đều được gió tốt vào mùa hè, có gió xuyên phòng.
c. Đơn nguyên bốn căn hộ ịh.I.5.5, h.I.5.6)
Loại đơn nguyên này nếu dùng mặt bằng hình chữ nhật thông thưòng thì khó giải quyết hướng gió tốt cho mọi căn hộ. Hình thức tổ chức đơn nguyên có hai cách tổ chức chủ yếu (h.I.5.3):
• Loại bốn căn hộ, mỗi căn hộ chỉ có một mặt tiếp xúc với thiên nhiên (h.I.5.5). Thường phải làm thêm giếng tròi để các căn đều thông thoáng (h.I.5.7).
• Loại bôn căn hộ trong đó có hai căn hộ có hai mặt tiếp xúc với thiên nhiên và hai căn hộ có một mặt tiếp xúc với thiên nhiên (h.I.5.6).
Loại nhà này có chiều dày lớn, tổ chức mặt bằng chặt chẽ, hiệu quả kinh tê cao. Để tiện nghi hơn các căn hộ lớn 3-5 phòng còn có cửa phụ thông thẳng vào bếp (h.I.5.6) thưòng thấy ở vùng nhiệt đối ẩm.
Hiện nay loại nhà đơn nguyên có dạng hai hình chữ nhật xếp lệch nhau với nút giao thông làm hạt nhân cũng khá phát triển (h.I.5.10).
Do nhà đơn nguyên có điều kiện cách ly, yên tĩnh tốt, đáp ứng tốt nhiều nhu cầu theo điểu tra xã hội học, nên được phát triển rộng rãi ở nhiều nưóc. Muốn giảm giá thành xây dựng trong nhà đơn nguyên người ta thường dùng những giải pháp sau:
• Bố trí trên mặt bằng sao cho những loại phòng cần sử dụng đường ông chung nên đặt cạnh nhau.
• Dùng cầu thang không có ánh sáng tự nhiên đặt ở giữa đơn nguyên vối các căn phòng bố trí xung quanh và bố trí các phòng phụ không có ánh sáng tự nhiên. Biện pháp này thường chỉ dùng thích hợp cho các nưốc ở xứ lạnh.
Ở nưốc ta có thể phát triển mạnh loại nhà ở đơn nguyên này do những líu điểm cơ bản của nó so vói những loại nhà khác nhưng nên chú ý bảo đảm một sô’ biện pháp về kiến trúc.
• Tổ chức thông gió trực tiếp bằng cách thiết kê tổ hợp không gian hợp lý, bằng cách mở rộng thích đáng các không gian phụ Gối đi lại,-tiền phòng v.v…) (h.I.5.5).
• Tổ chức thông gió thẳng đứng bằng cách thiết kế sân trong, ô giếng (nhà có chiều cao vừa phải và diện tích sân ở giữa tương đốĩ lớn thì sân đó gọi là sân trong, khi sân thu hẹp lại và diệu tích so với chiều cao nhà không đáng kể thì gọi là ô giếng hay giếng trời) (h.I.5.7, h.I.5.8).
• Dùng cầu thang ngang một vê lên thẳng hoặc cầu thang trống ngoài trời (h.I.5.7).
• Đổ bảo đảm kinh tế, một cầu thang phấn đấu có thể sử dụng cho nhiều hộ (4 – 6 hộ), muốn vậy tùy theo trường hợp mà làm nhà đơn nguyên có thêm đoạn hành lang ngắn hoặc phải làm một số kiểu nhà có hình dáng đặc biệt khác (lệch tầng, sân trong…)..
• Nhà kiểu đơn nguyên ở nưổc ta hiện nay thường xây 4-5 tầng, có bước gian: 2,8m; 3m; 3,3m đến 3,6m.
Giải pháp kết cấu có hai loại chính:
• Nhà xây thủ công bằng gạch, tường ngang chịu lực hoặc khung chèn gạch với sàn panen hoặc đổ tại chỗ.
• Nhà lắp ghép tấm lớn, lắp ghép khung và tấm tường nhẹ (tấm 3D).
Loại nhà lắp ghép tấm lớn có thể dùng tường ngang chịu lực, vối tấm sàn dày 10cm, tải trọng mỗi tấm trên dưới ba tấn.
3. Các giải pháp tố chức dơn nguyên đặc biệt
a. Đơn nguyên lệch tầng (h.1.5.7, h.1.5.8)
Là loại đơn nguyên nhằm mục đích tạo nên sô’ lượng lớn (4 – 8) căn hộ vây xung quanh cầu thang nhưng bảo đảm được tính biệt lập của các căn hộ, nghĩa là tại các chiếu nghỉ và chiếu tối của cầu thang chỉ có từ hai đến bôn căn hộ.
b. Đơn nguyên có sân trong (h.I.5.7, h.l.5.8)
Mục đích làm cho nhà dấy hơn mà vẫn thông thoáng tạo nên chỗ phơi phóng quay vào phía trong để không làm mất đi mỹ quan đường phố. Các sân trong này thường có bề rộng cạnh từ 4 đến 6m (tối thiểu).