Cở sở điều kiện tự nhiên trong thiết kế nhà ở hiện đại (P1)

kiến trúc nhà ở là một loại hoạt động sáng tạo sớm nhất và phổ cập nhất của con người, đên nay ở nhiều nưóc đã là một ngành công nghệ lớn mang rõ tính khoạ học – kỹ thuật, nghệ thuật và xã hội, có nhiệm vụ tạo lập những không gian để thỏa mãn mọi nhu cầu của con người về đời sôìig gia đình như phát triển thể chất, tinh thần, xây đựng mô hình văn hóa, tái phục sức lao động, bảo vệ sức sản xuất, vì vậy nó đòi hỏi kiến trúc SIÍ phải biết tận dụng những tiềm năng tài nguyên thiên nhiên và căn cứ trên thực tiễn xã hội nhằm có thể tạo nên cho cộng đồng và quốc gia một công trình nhà ở, từng quần thể kiến trúc của khu cư trú, hay cả một nền công nghiệp kiến trúc nhà ở có giá trị nghệ thuật và hiệu quả kinh tế – xã hội. Kiến trúc nhà ỏ đô thị lại càng có ý nghĩa đời sông thực tiễn vô cùng lớn vì nạn khan hiếm nhà ở hiện nay, cần gắn bó thực sự với nền sản xuất kinh tế để phục vụ đắc lực cho việc nâng cao phúc lợi đời sống xã hội, gắn bó bền vững với môi trường cảnh quan sinh thái khu vực.
Từ đó cho thấy nghiên cứu thiết kế nhà ỏ hiện đại, cần dựa trên những cơ sở khoa học đủ sức thuyết phục và đáng tin cậy mới mong đưa đến hiệu quả mong muốh.
Nhìn chung khi thiết kê kiến trúc nhà ở cần phải đáp ứng được:
• Yêu cầu đặc thù riêng của đôi tượng ở (nghề nghiệp, giới tính, độ tuổi) bằng tổ chức không gian cư trú không chỉ phù hợp vói khí hậu tự nhiên từng vùng mà còn với phong tục tập quán của họ, lốỉ sống riêng theo nghề nghiệp của gia chủ
• Tạo điều kiện phát triển nếp sinh hoạt văn hóa xã hội mới văn minh, tiến bộ mà vẫn tôn trọng cá tính, đời sông riêng biệt của mỗi căn hộ và của các thành viên trong gia đình.
• Tôn trọng cơ sở quy hoạch chung, gắn liền hữu cơ không gian ở với tổ chức công trình phúc lợi công cộng, hệ thống đường sá của cộng đồng, của khu vực.
• Xây diíng mối phải kết hợp được vái hệ thống các không gian công cộng và tiến hành song song với việc cải tạo những khu nhà ỏ cũ, cố gắng làm cho hai yêu tố này hài hòa, góp phần làm khang trang bộ mặt thành phô, táng chất lượng sống các khu cư trú.
• Đẩy mạnh việc công nghiệp hóa và công tác thiết kê điển hình bảo đảm hiệu quả kinh tế xã hội – văn hóa các khu nhà ở.

Cở sở điều kiện tự nhiên
Đây là nhân tố quyết định rất mạnh đến nội dung cũng như hình thức kiến trúc nhà ở, đặc biệt là các nhà ở dân gian,nhằm tạo nên những điều kiện sinh hoạt đồi sốiig gia đình thoải mái thích dụng, khắc phục những điều kiện bất lợi do điều kiện tự nhiên nơi đó gây ra.
2.1.1. Điểu kiện về địa hình – đạc điểm xây dựng (quy hoạch)
Khi xem xét địa điểm nào đó, ta cần chú ý đến những yếu tố quan trọng khác nhau như:hình thái và kích thưóc, mức cốt cao và cấu tạo địa chất, những ràng buộc về quy hoạch quy định về việc sử dụng có lợi khu đất đó.
Hình thái và kích thước khu đất nếu khảo sát kỹ có tác dụng gợi mở hướng điều chỉnh giải pháp bô cục mặt bằng đã dược nghiên cứu trước, vừa phù hdp với nó vừa không làm thay đổi ý đồ tổ chức không gian và tạo hìnli chung của cả khu vực. Cốt cao và độ dốc của mặt đất có thể ảnh hưởng nhiều đến giải pháp kiến trúc như: quyết định lối vào chính và phụ, phân bô’ tầng nhà, tổ hợp hình khôi, hướng chính của công trình, tổ chức mạng lưới, đường cấp thoát nưâc, cách xử lý chống lũ lụt… Cấu tạo địa chất cùng khả nấng chịu tải của đất có quan hệ đến việc xử lý móng. Những qui định ràng buộc về đất đai xây dựng có liên quan đến quy hoạch và đến cả sự phát triển của công trình trong tương lai phải được xem xét đầy đủ để bảo đảm xây dựng theo đúng định hướng.
Ngoài ra, ta còn cần chú ý tới việc khai thác các nguyên vật liệu sẵn có, từ đó tạo nên những công trình phù hợp với khả năng cung ứng nguyên vật liệu địa phương, tới điểu kiện ràng buộc của quy hoạch khu vực, khu đâ’t.
Chính vì các lý do đó nên khi thiết kế, ngưòi kiến trúc sư cần có đủ bản đồ thể hiện các đường đồng mức, các sô’ liệu về địa chất (khả năng khai thác vật liệu, nắm bắt tình trạng đất) bản đồ hiện trạng, quy hoạch định hướng… mới có thể tạo nên được những công trình phù hợp với địa hình và đặc điểm xây dựng.