Chọn địa điểm xây dựng và thiết kế tổng mặt bằng

Chọn địa điểm xây dựng cho công trình công cộng
Để chọn địa điểm thích hợp cần phải tôn trọng những nguyên tắc sau:
♦ Địa điểm phải phù hợp vỏi định hướng quy hoạch chung. Để giúp việc quản lý xây dựng quy hoạch có hiệu quả bao giờ cũng có những đỗ án quy hoạch chung định hướng (hoạch định khu nào là trung tâm của thành phố, khu nào là khu trung tâm của quận, của cấp tỉnh, huyện…). Ngưồi thiết kê kiến trúc cần căn cứ trên tính chất công trình để chọn địa điểm và xếp đặt nó vào khu đất sao cho hài hòa hợp lý, phù hợp quy hoạch định hưống chung.
♦ Các công trình phải được phân bô vào khu vực thuận tiện về mặt đi lại, có hệ thống giao thông công cộng phục vụ, có diện tích sân bãi để ô tô, xe cơ giới. Nhìn chung thường đặt chúng ở dọc theo các tuyến giao thông chính nối liền các khu vực của đô thị, các quận, huyện hoặc đặt quanh các quảng trường, cạnh các công viên, quanh các nút giao lộ (ngã tư, ngã năm…). Riêng các công trình để phục vụ cấp I có thể đặt lui sâu vào các vùng cư trú thuộc ” không gian – cây xanh công cộng” tức khoảng trông nội bộ giữa các ngôi nhà, nhóm nhà, nhằm để người sử dụng có thể lui tới thuận tiện, nhanh chóng, không-pbải cắt qùa các tuyến giao thông nguy hiểm.
♦ Phải chọn những khu đất cao có điều kiện thoát nước tô’t, đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, có dường tiếp cận của các phương tiện chữa cháy, cứu nguy.

Thiết kế tổng mạt bằng
Khi thiết kế tổng mặt bằng công trình tức tạo mối quan hệ giữa công trình với không gian kế cận quanh nó như sân bãi, cây xanh và vối không gian chung của đô thị như hệ thống giao thông hoặc quảng trường trên cơ sỏ phải bảo đảm được tính, trật tự, sự hợp lý và an toàn sử dụng.
Trưóc tiên phải bảo đảm các nguyên tắc tổ hợp không gian đô thị hiện đại và
những ràng buộc không chế cụ thể của điều kiện quy hoạch:
♦ Tránh xâm phạm các vùng cấm như:
° Khu di tích lịch sử văn hóa.
• Dải không gian bên dưới các đường điện cao áp.
* Các khu vực chân đê và đầu cầu, các khu quân sự, các dải cây xanh hai bên các đường bao tốc, xa lộ.
« Bảo đảm không mở cổng công trình ra quảng trường, các nút giao thông đông xe cộ mà không có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.
♦ Với các công trình nằm trên các góc phô’ và tuyến phô’, quy chuẩn xây dựng đã quy định phải bảo đảm những góc vát bảo đảm tầm nhìn lái xe và góc khống chê trên mặt cắt qua lòng đường bảo đảm sự thông thoáng và ánh sáng cho công trình. Công trình tập trung đông người ỏ mặt đường phô cần phải lui khỏi ranh giới xây dựng ít nhất 4m để tạo một quảng trường nhỏ riêng cho nó, tiếp giáp vối các không gian công cộng khác (hè phố, quảng trường, vườn hoa… xem hình 11,3.5).

Chọn địa điểm xây dựng và thiết kế tổng mặt bằng 1