Cầu thang trong chung cư nhiều tầng

cầu thang là mút giao thông thẳng đứng của một ngôi nhà, có tầm quan trọng lốn đối với chất lượng sử dụng cho nên khi thiết kế cần chú ý đúng mức. cầu thang bảo đảm các chức năng liên hệ thẳng đứng và thoát người khi có sự cô”.
Cầu thang có thể có các loại: cầu thang có chiếu sáng tự nhiên, cầu thang kín (ở giữa nhà), cầu thang ngoài trời.
+ cầu thang có chiếu sáng tự nhiên
Loại này đặt trong nhà nhưng một cạnh của buồng thang tiêp xúc với thiên nhiên vừa thông gió, chiếu nắng, phòng chữa cháy tôt; về mặt sử dụng cũng tiện nghi, phù hợp với tâm lý con người do đó được sử dụng rộng rãi nhất.
+ Cầu thang kín
Lnại này đặt giữa nhà, không có chiếu sáng nhân tạo, tiết kiệm diện tích giao thông đi vào các phòng. Mặt bằng nhà ở loại cầu thang này tương đốỉ chặt chẽ, được các nưốc xứ lạnh ưa thích nhưng đòi hỏi phải có những chỉ dẫn quy định nhất định (ví dụ số tầng lốn phải được thiết kế hai cầu thang).
•Cầu thang ngoài trời (h.I.5.21)
Cầu thang này ngoài chức năng liên hệ thẳng đứng còn có tác dụng rất lốn về mặt mỹ quan. Trong trường hợp nhà cao tầng,để tận dụng và an toàn, ít thiết kê loại cầu thang này mà dùng cầu thang trong nhà là chính.

Cầu thang trong chung cư nhiều tầng 1
Theo hình thức cầu thang có thể được chia ra:
♦ Cầu thang hai vế song song.
> Cầu thang một vê lên thẳng.
+ Cầu thang ba vế thẳng góc. cầu thang ngang có bậc chéo hai đầu, hoặc cầu thang tròn (ít được sử dụng rộng rãi so vối hai loại trên).
Vị trí, sô’ lượng, kích thước cầu thang phụ thuộc vào:
• Giải pháp mặt bằng.
• Sô’ tầng cao.
• Sô’ ngưòi.
Khi thiết kế cầu thang phải chú ý những quy cách sau đây:
• Sô’ bậc liên tục một vế không nhỏ hơn 3 và không lổn hơn 18.
• Chiều rộng thân thang được lấy 0,6m rộng cho 100 người cần thoát.
• Chiều rộng thông thủy của thang ít nhất là l,05m; chiểu rộng buồng cầu thang ít nhất là 2,2m (thông thủy).
• Chiếu nghỉ và chiếu tối không nhỏ hơn l,2m.
• Độ dôc cầu thang I = 1:2 hay 1 : 1,75. Kích thưốc bậc bảo đảm a + 2b = 60cm. Riêng cầu thang nội bộ gia đình có thể làm dốc
đến 45°.
• Kích thước bậc thang khi 7 = 1: 2 lấy bằng 15x30cm; trưòng hợp làm thêm dốc đẩy xe đạp ở giữa, làm độ dốc nhỏ hơn I = 1:3.
Chiều rộng buồng thang ở nưóc ta thường lấy bằng bước gian của mặt bằng nhà, thường gặp nhất là 2,7m; 2,8m; 3m v.v… có khi 2,4m.
Ở một sô’ nước chiều rộng vế thang có kích thước tùy thuộc vào sô’ tầng; có thể tham khảo như sau:
• Nhà 2-3 tầng lấy 1,1 đến l,2m.
• Nhà 4-5 tầng lấy 1,2 đến i.3m.
• Nhà 6 tầng trở lên lấy 1,3 đến l,4m.
Thiết kế cầu thang trong nhà nên chú ý đến hai cách tổ chức lốỉ vào của căn hộ tầng một:
• Tổ chức lối vào dưới cầu thang (trường hợp này nên chú ý bảo đảm chiều cao từ nền đến dầm thang của chiếu tói tầng một, cũng như chú ý tổ chức mái hắt ở cổng vào ở nhà phía ngoài cao hơn sàn chiếu tối cầu thang một đoạn để bảo đảm mỹ quan).
• Lôi vào nhà ở được đặt một sảnh nhỏ đôi diện với cầu thang qua hành lang, loại này rộng rãi nhưng chiếm mất 1 diện tích tương đương với một phòng ở.