Cách xác định sức chứa hợp lý một công trình công cộng

Để xác định được “sức chứa hợp lý” của công trình người ta phải căn cứ vào các yêu cầu sau:
Nhu cầu phục vụ được thể hiện ở các chỉ tiêu quy định sô’ chỗ phục vụ cho 1000 dân (trong các tiêu chuẩn phục vụ làm quy hoạch đã có tính toán sẵn) mà tùy theo mức sông và đặc thù tháp tuổi, lối sông dân tộc mỗi nước có sự khác nhau (h.II.3.6).
Một sô’ chỉ tiêu đơn vị phục vụ kinh tế văn hóa xã hội (tính cho 1000 dân) có thể tham khảo (theo tiêu chuẩn Liên Xô cũ).
– Cửa hàng bách hóa được
– Cửa hàng lương thực – thực phẩm được
– Cửa hàng dịch vụ sửa chữa được
– Nhà văn hóa, câu lạc bộ được
– Cung thiếu nhi (200 – 600 chỗ) được
– Rạp chiếu bóng (300 – 600 chỗ) được 10 ^ 12 chỗ ngồi
– Nhà hát (600 – 1200 chỗ) được 8-7-10 chỗ ngồi
• Căn cứ vào cấp độ tầng bậc và bán kính phục vụ, tầm ảnh hưởng của công trình đó (để tính ra được sô’ dân cư nằm trong vùng ảnh hưỏng đó thông qua mật độ cư trú (số người/ha), từ đó tính được tổng sức chứa theo nhu cầu của loại hình phục vụ (h.II.3.1 và h.II.3.2).
• Trình độ quản lý và khả năng khai thác kinh doanh có lợi cho một công trình để quyết định xây dựng tập trung một công trình lớn hay phân bố thành nhiều công trình nhỏ. 

Cách xác định sức chứa hợp lý một công trình công cộng 1

Ví dụ: hiện nay người ta chỉ thiết kế nhà trẻ từ 4 đến 6 nhóm là tối đa, mỗi nhóm 25 em. Các trường học có từ 4 đến 25 lớp, mỗi lớp 40 em. Đó là sức chứa hợp lý về phương diện khai thác và quản lý mà khi xây dựng nhiệm vụ thiết kế các kiến trúc sư cần phải tôn trọng.
Riêng các rạp chiếu bóng trước đây thường làm vối phòng khán giả có sức chứa lớn (800 – 1200 chỗ) nhưng ngày nay theo xu thế một rạp có thể có nhiều phòng xem từ 200 – 600 chỗ/mỗi phòng. Nếu tổng sức chứa theo tính toán này không phù hợp với yêu cầu sức chứa hợp lý nên phân bố chúng thành nhiều công trình sức chứa phù hợp, tương ứng với bán kính phục vụ nhỏ hơn.