Các thủ pháp tạo thẩm mỹ kiến trúc của nhà công cộng

Các công trình công cộng thưồng có yêu cầu cao về mặt chất lượng nghệ thuật trong tổ hợp không gian – hình khối kiến trúc vì các công trình thường mang ý nghĩa kinh tế xã hội lốn lao, cần phản ánh được trong đó tiến bộ kinh tế – kỹ thuật của thời đại, sự phồn vinh vật chất và giá trị văn hóa tinh thần của xã hội cũng như thị hiếu và bản sắc tâm hồn của dân tộc. Bản thân công trình công cộng cũng hơn hẳn kiến trúc nhà ở về khả năng tạo sức truyền cảm mạnh mẽ đến khối quảng đại quần chúng, đảm đương được chức năng giáo dục tư tưởng xây dựng tình cảm của hình .tượng kiến trúc, thông qua một số thủ pháp sau:
Tạo nên sự phong phú đa dạng về loại hình kiến trúc. Muôn vậy mỗi công trình trưốc tiên phải đạt được tính chân thật, có sự trong sáng và nhất quán của nội dung và hình thức. Diện mạo từng công trình phản ánh được chức năng và nội dung tổ chức không gian bên trong, có sức biểu hiện nghệ thuật, sự truyền cảm đúng vối tính chất đặc thù: trang trọng bể thế hay sinh động tươi vui. linh thiêng hay phóng túng, hoành tráng hay khiêm tốn gần gũi…
• Các công trình vốn có khối hình lớn, đồ sộ, công nàng, phong phú vối khôi chính phụ rõ ràng nên tạo rõ khả năng dễ tổ hợp không gian hình khôi hoành tráng, mang chất điêu khắc, dễ gây ấn tượng sâu sắc, tạo cảm xúc mãnh liệt và rõ ràng, có sức hút mạnh mẽ trong đô thị.
• Kết cấu đặc thù và nhịp lớn làm cho ngôn ngữ kiên trúc của nhà công cộng rất phong phú và phát huy được hiệu quả cấu trúc cao (vẻ đẹp tự thân của lôgic kết cấu), và trình độ hoàn thiện của công nghệ vật liệu, kỹ thuật tiên tiến, thông minh (h.II.1.1. h.II.1.4, h.II.3.4. h.II.4.6, h.II.4.8, h.II.7.2, h.II.7.3, h.II.7.4).
• Sử dụng phổ biến các biện pháp tạo hài hòa nghệ thuật như tỷ lệ và tỷ xích; biến hóa và tương phản; tiết điệu và nhịp điệu để, tạo sức biểu cảm của hình khối và mặt đứng.
• Nhấn mạnh và khai thác các hiệu quả về chất liệu, hội họa điêu khắc, các trang trí tiểu cảnh màu sắc, ánh sáng và âm nhạc để hỗ trợ một cách chủ động và có ý thức rõ ràng trong quá trình tổ hợp kiên trúc.
• Chú ý nhiều hơn đến kiến trúc nội thất: trầu lấy ánh sáng từ mái xuống, tường trang âm, trần treo và tường giả. trang trí nền sàn. sử dụng vách kính lớn …
• Rất hay sáng tạo kiến trúc với sự tìm tòi các hĩnh thức mới, các biểu tượng ở hình khôi kiến trúc đôminăng (dominant) các công trình văn hóa, tưởng niệm … nhờ vào các vật liệu, kèt cấu mới, kỹ thuật mới.

Các thủ pháp tạo thẩm mỹ kiến trúc của nhà công cộng 1

Hình ll.7.4: Các kết cấu dây căng